Smog Polska

Smog Polska makes it easy to track air quality. Nice widget and automatic notifications assures up-to-date information from stations located across Poland. With Smog Polska you will always know when you should avoid walks and outside activites.

Polish description:
Smog Polska pozwala w prosty sposób obserwować jakość powietrza. Wygodny widget oraz automatyczne powiadomienia zapewniają aktualne informacje ze stacji rozmieszczonych na terenie całej Polski. Dzięki Smog Polska będziesz zawsze wiedział kiedy unikać spacerów oraz aktywności na wolnym powietrzu!

Smog Polska - iPhone
Smog Polska – iPhone
Smog Polska - iPad
Smog Polska – iPad
Notification settings
Notification settings
Widget
Widget

Used technology:

 • C# (.NET Framework 4.5)
 • Xamarin.Forms
 • Amazon Web Services
  • API Gateway
  • AWS Lambda
  • AWS Simple Notification Service
  • DynamoDB
  • CloudWatch
 • Prism Framework
 • Fabric Crashlytics
 • Firebase Analytics

Requirements:

 • iPhone or iPad (iOS 9+)

Project status:

 • Version 1.0.0 is available on App Store

App Store - Smog Polska