Smog Polska

Smog Polska makes it easy to track air quality. Nice widget and automatic notifications assures up-to-date information from stations located across Poland. With Smog Polska you will always know when you should avoid walks and outside activites.

If you are looking for an internation version with stations around the world, please check: Daily Air Quality.

Polish description:
Smog Polska pozwala w prosty sposób obserwować jakość powietrza. Wygodny widget oraz automatyczne powiadomienia zapewniają aktualne informacje ze stacji rozmieszczonych na terenie całej Polski. Dzięki Smog Polska będziesz zawsze wiedział kiedy unikać spacerów oraz aktywności na wolnym powietrzu!

iOS Application

Smog Polska - iPhone
Smog Polska – iPhone
Smog Polska - map
Smog Polska – map
Smog Polska - Notification settings
Smog Polska – Notification settings
Smog Polska - Widget
Smog Polska – Widget

Android Application

Smog Polska - Android
Smog Polska – Android
Smog Polska - map
Smog Polska – map
Smog Polska - Notification settings
Smog Polska – Notification settings
Smog Polska - Android Widget
Smog Polska – Android Widget

Used technology:

 • C# (.NET Framework 4.5)
 • Xamarin.Forms
 • Amazon Web Services
  • API Gateway
  • AWS Lambda
  • AWS Simple Notification Service
  • DynamoDB
  • CloudWatch
 • MongoDB Atlas
 • Prism Framework
 • Fabric Crashlytics
 • Firebase Analytics

Requirements:

 • iOS version: iPhone or iPad (iOS 10+)
 • Android version: Android phone or tablet (Android 5.0+)

Download:

App Store - Smog Polska

Google Play Store - Smog Polska